Skip Navigation LinksHOME → BAMBOO SHOOTS LISTING → DA BUGGAH NO CAN FISH

BAMBOO SHOOTS
Works of fiction and poetry by friends of Bamboo Ridge Press.Da Buggah No Can Fish

Published by PIIHONUA | Saturday, February 16, 2019 3:55 PM


“Well, he’s da kinda bruddah who looks good in da dark, but not in da morning.”


Aloha mai kakou e Bamboo Ridge readers, February is also known as the Mahina 'Olelo Hawai'i, Hawaiian Language Month. The impact of 'olelo Hawai'i covers a broad spectrum of impressions on those who come into contact with it. Ranging from the simple brush of "aloha" and "mahalo", to those who eat, sleep, cry, chant, think and dream in Hawaiian. Full translation will be provided below ’olelo Hawai’i text.

He mo’olelo pokole keia.

He Mahina Kukolu i keia la a pa’i ‘ia ma ka ‘Alemanaka penei:
“E kanu i ka mai’a, ka ‘uala a me ke kalo, e maika’i ana ka lawai’a.”

Ala ka lawai’a i ka hola ‘ekolu i ke aumoe, hele akula ‘oia e heluhelu i ka ‘alemanaka. Aue, e maika’i ana ka lawai’a, wahi a ka ‘alemanaka. “E maika’i ana ina ua hiki ke heluhelu’ia i ka i’a i keia ‘alemanaka.” Puka aku ‘oia e nana i na hoku, he nui wale. Hahai koke ka ‘ilio ‘o Pueo ma hope ona, e like me ka mea ma’amau.

Holo wiki wiki ‘o Pueo i lalo o ke kumu manako a ho’omaka a ‘eli’eli me ka ikaika. Lohe laua i kekahi mau ko’ele wawae e kokoke ana. He ‘elua maka’i ke ‘ike aku.

“‘O Keoki Pahikaua?” wahi a kekahi maka’i .
“‘Ae”, pane ka lawai’a.
“Ke ‘imi nei maua i kau keikikane ‘o Dominic kona inoa.” “Ua ‘ike’ia paha ‘oia ?”
“‘A’ole, lo’ihi ka manawa kona ho’i mai i ka hale”, pane ka lawai’a.
“Ua loa’a mai i kekahi ‘olelo mai kekahi o kau hoa lawai’a ‘o QuickDraw kona inoa.”
“He aha la kana?” ninau ka lawai’a.
“Ua ‘ike ‘ia ‘o Dominic.”
“Pehea la ka maka, ke kino o ia hoa ‘o Quick Draw?” ninau ka lawai’a.
“Nau e ha’i mai.”
“?Ano u’i ma ka pouliuli, u’i ‘ole na’e ma ke kakahiaka nui”, pane ka lawai’a.

‘O ka ho’omaka e ‘aoa no ia ka ‘ilio, ua ‘eli mai ‘oia i kekahi kupapa’u.

(E ho’omau ‘ia ana keia mo’olelo.)


A short story.

Today is Kukolu Moon on the Hawaiian Lunar Calendar, it says:
“On this day, plant bananas, sweet potatoes and taro. Fishing will be good.”
The fisherman rises at three in the morning, he walks over to read the lunar calendar. Aue, the calendar says fishing going be good. “I tell you what, would be good if da fish could read dis calendar”, he says. He steps out to look up at the stars, there are masses of them. Pueo his dog, does the usual thing and follows close behind.

Pueo suddenly rushes to the mango tree and starts digging persistently. They both hear footsteps approaching. It looks like two cops.

“Keoki Pahikaua?”, says one officer.
“Yes”, replies the fisherman.
“We’re looking for your son Dominic.” “Have you seen him around?”
“No, long time he nevah come home.”, said the fisherman.
“We got a statement from one of your fishing buddies named Quick Draw.”
“So what da bruddah wen say?”, said the fisherman.
“That he’s been around.”
“So what da bruddah wen look like, dis Quick Draw?”, said the fisherman.
“You tell us.”
“Well, he’s da kinda bruddah who’s not bad looking in da dark, but not good looking at all in da morning”, said the fisherman.

Suddenly, the dog begins to bark, he’s dug up a corpse.

(To be continued.)
RECOMMEND THIS PAGE

Tell others about this page on your social networks.


COMMENTS


If you have an account, why not login to comment?